دسته: ❤️ سریال عشق تجملاتی

خلاصه داستان سریال عشق تجملاتی 0

خلاصه داستان سریال عشق تجملاتی قسمت ۹۷ + زیرنویس فارسی

صبح وقتی عایشه به شرکت می رود، متوجه می شود که همه از او فراری هستند و گویا از رو به رو شدن با او می‌ترسند. عایشه متعجب شده و علت رفتارهای کارکنان را...

خلاصه داستان سریال عشق تجملاتی 0

خلاصه داستان سریال عشق تجملاتی قسمت ۱۱۳ + زیرنویس و دوبله

جیدا پیش کرم می رود و تظاهر میکند که دیگر از او دست کشیده و میخواهد فقط روی کارش تمرکز کند. کرم او را باور میکند و برایش آرزوی موفقیت دارد. عایشه از اینکه...

خلاصه داستان سریال عشق تجملاتی 0

خلاصه داستان سریال عشق تجملاتی قسمت ۱۱۲ + زیرنویس و دوبله

عایشه با تعجب به کرم خیره می شود. کرم در حین تعجب، لبخندی بر لب دارد. جیدا حالش بد شده و اصرار دارد که دکتر دوباره عایشه را چک کند. همه از دست جیدا...

خلاصه داستان سریال عشق تجملاتی 0

خلاصه داستان سریال عشق تجملاتی قسمت ۱۱۱

عایشه در شرکت به اتاق کرم می رود . او بین حرفهای کرم متوجه می شود که کرم بخاطر بچه، از رفتن به آمریکا و پیشرفت شرکت چشمپوشی کرده است. عایشه عذاب وجدان می‌گیرد...

خلاصه داستان سریال عشق تجملاتی 0

خلاصه داستان سریال عشق تجملاتی قسمت ۱۱۰ + زیرنویس و دوبله

خانواده محسن،جیدا و عایشه به سمت آتلیه می روند. کرم و عایشه در آتلیه مانند روزی که عایشه در آتلیه گیر افتاده بود، با یکدیگر نشسته و صحبت میکنند. کرم در مورد تصمیم ازدواجش...

خلاصه داستان سریال عشق تجملاتی 0

خلاصه داستان سریال عشق تجملاتی قسمت ۱۰۸ + زیرنویس و دوبله

عایشه برای اینکه مراسم خواستگاری کرم را به هم بریزد دنبال نقشه میگردد. او یاد صبری افتاده و با او تماس میگیرد و قرار میگذارد. صبری مثل همیشه بخاطر دیدن و حرف زدن با...

خلاصه داستان سریال عشق تجملاتی 0

خلاصه داستان سریال عشق تجملاتی قسمت ۱۰۷ + زیرنویس و دوبله

غنچه به بهانه ای کرم را به طبقه پایین می فرستد. عایشه نیز دم آسانسور منتظر ایستاده است. هنگامی که کرم می آید، عایشه و کرم داخل آسانسور می روند. ولکان آسانسور را از...

خلاصه داستان سریال عشق تجملاتی 0

خلاصه داستان سریال عشق تجملاتی قسمت ۱۰۹ + زیرنویس و دوبله

عایشه فکر خودش را متمرکز میکند و دقیق تر یادش می آید که آنها لباسهایشان را در آوردند اما کرم خوابش برد. او خیالش راحت می شود که اتفاقی نیافتاده. اما چیز دیگری یادش...