دسته: ❤️ سریال ستاره ی شمالی

سریال ستاره شمالی الو سریال قسمت 60 0

خلاصه داستان سریال ترکی ستاره شمالی قسمت 114

همراهان عزیز در این بخش خلاصه داستان سریال ستاره شمالی قسمت 114 را برایتان آماده کرده ایم. امیدواریم از مطالعه این بخش لذت ببرید. کوزی به رستوران محل کار ییلدیز می رود.ییلدیز او را می بیند....

سریال ستاره شمالی الو سریال قسمت 60 0

خلاصه داستان سریال ترکی ستاره شمالی قسمت 113

همراهان عزیز در این بخش خلاصه داستان سریال ستاره شمالی قسمت 113 را برایتان آماده کرده ایم. امیدواریم از مطالعه این بخش لذت ببرید. ییلدیز به خانه اش می آید و لباسها و چمدانش را برمی...

سریال ستاره شمالی الو سریال قسمت 60 0

خلاصه داستان سریال ترکی ستاره شمالی قسمت 112

همراهان عزیز در این بخش خلاصه داستان سریال ستاره شمالی قسمت 112 را برایتان آماده کرده ایم. امیدواریم از مطالعه این بخش لذت ببرید. کوزی سخت جا می خورد و می پرسد که منظورش چیست؟ ییلدیز...

سریال ستاره شمالی الو سریال قسمت 60 0

خلاصه داستان سریال ترکی ستاره شمالی قسمت 111

همراهان عزیز در این بخش خلاصه داستان سریال ستاره شمالی قسمت 111 را برایتان آماده کرده ایم. امیدواریم از مطالعه این بخش لذت ببرید. تحمل ییلدیز تمام می شود و به آنها اعتراض می کند که...

سریال ستاره شمالی الو سریال قسمت 60 0

خلاصه داستان سریال ترکی ستاره شمالی قسمت 110

همراهان عزیز در این بخش خلاصه داستان سریال ستاره شمالی قسمت 110 را برایتان آماده کرده ایم. امیدواریم از مطالعه این بخش لذت ببرید. در خانه یاشار،حنیفه او را سرزنش می کند که اشتباه کرده و...

سریال ستاره شمالی الو سریال قسمت 60 0

خلاصه داستان سریال ترکی ستاره شمالی قسمت 109

همراهان عزیز در این بخش خلاصه داستان سریال ستاره شمالی قسمت 109 را برایتان آماده کرده ایم. امیدواریم از مطالعه این بخش لذت ببرید. صفر و ناهیده صبحانه می خورند و ناهیده می گوید که چطور...

سریال ستاره شمالی الو سریال قسمت 60 1

خلاصه داستان سریال ترکی ستاره شمالی قسمت 108

همراهان عزیز در این بخش خلاصه داستان سریال ستاره شمالی قسمت 108 را برایتان آماده کرده ایم. امیدواریم از مطالعه این بخش لذت ببرید. مینه و گوکچه کنار هم خوابشان برده است.صبح شده و مینه تشنه...

سریال ستاره شمالی الو سریال قسمت 60 0

خلاصه داستان سریال ترکی ستاره شمالی قسمت 115

همراهان عزیز در این بخش خلاصه داستان سریال ستاره شمالی قسمت 115 را برایتان آماده کرده ایم. امیدواریم از مطالعه این بخش لذت ببرید. سلام همراهان عزیز ؛ قسمت 115 سریال ستاره شمالی هنوز پخش نشده است...

سریال ستاره شمالی الو سریال قسمت 60 0

خلاصه داستان سریال ترکی ستاره شمالی قسمت 107

همراهان عزیز در این بخش خلاصه داستان سریال ستاره شمالی قسمت 107 را برایتان آماده کرده ایم. امیدواریم از مطالعه این بخش لذت ببرید. کوزی و صفر با گوکچه و مینه نشسته اند. دخترها ناراحت هستند...

سریال ستاره شمالی الو سریال قسمت 60 0

خلاصه داستان سریال ترکی ستاره شمالی قسمت 106

همراهان عزیز در این بخش خلاصه داستان سریال ستاره شمالی قسمت 106 را برایتان آماده کرده ایم. امیدواریم از مطالعه این بخش لذت ببرید. در خانه شرف،‌امینه و هادیه خانم مشغول تهیه مقدمات غذا هستند.قمر از...